شرکت نوآوران فناوری اطلاعات امروز، در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی الکامپ 2013

شرکت نوآوران فناوری اطلاعات امروز، در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی الکامپ 2013

نوزدهمين نمايشگاه الکامپ (ايران الکامپ) در سال 1392 از پنجشتبه 14 آذر لغايت يک شنبه 17 آذر ماه در مکان نمايشگاههای بين المللی تهران برگزار گرديد.
نوزدهمين نمايشگاه الکامپ (ايران الکامپ) در سال 1392 از پنجشتبه 14 آذر لغايت يک شنبه 17 آذر ماه در مکان نمايشگاههای بين المللی تهران برگزار گرديد.<br /> <br /> شرکت نوآوران فناوری اطلاعات امروز، در راستای عرضه محصولات زير ساخت خود، در اين نمايشگاه مشارکت نموده و در سالن 41، غرفه 39 حضور فعال داشت.<br />

شرکت نوآوران فناوری اطلاعات امروز، در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی الکامپ 2013 شرکت نوآوران فناوری اطلاعات امروز، در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی الکامپ 2013 شرکت نوآوران فناوری اطلاعات امروز، در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی الکامپ 2013 شرکت نوآوران فناوری اطلاعات امروز، در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی الکامپ 2013 شرکت نوآوران فناوری اطلاعات امروز، در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی الکامپ 2013 شرکت نوآوران فناوری اطلاعات امروز، در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی الکامپ 2013 شرکت نوآوران فناوری اطلاعات امروز، در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی الکامپ 2013 شرکت نوآوران فناوری اطلاعات امروز، در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی الکامپ 2013 شرکت نوآوران فناوری اطلاعات امروز، در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی الکامپ 2013 شرکت نوآوران فناوری اطلاعات امروز، در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی الکامپ 2013
آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


 
 

  18 58 75 88(021)
  info@noict.com
 
خیابان بهشتی،خیابان کاووسی فر، کوچه آرياوطنی، پلاک5