شرکت نوآوران فناوری اطلاعات امروز، در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی الکامپ 2015


شرکت نوآوران فناوری اطلاعات امروز، در نمایشگاه بین المللی الکامپ 2015 حضور یافت.
این نمایشگاه در تاریخ 16 لغایت 19 آذر ماه سال 1393، در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی برگزار شد. در این نمایشگاه بیش از 400 شرکت داخلی و خارجی فعال در زمینه فناوری اطلاعات و فعالیتهای وابسته به آن حضور داشتند.
شرکت نوآوران فناوری اطلاعات امروز نیز در زمینه های دیتاسنتر، طراحی و تجهیز خدمات مرکز داده  خدمات خود را به علاقه مندان معرفی کرد.

شرکت نوآوران فناوری اطلاعات امروز، در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی الکامپ 2015 شرکت نوآوران فناوری اطلاعات امروز، در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی الکامپ 2015 شرکت نوآوران فناوری اطلاعات امروز، در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی الکامپ 2015 شرکت نوآوران فناوری اطلاعات امروز، در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی الکامپ 2015 شرکت نوآوران فناوری اطلاعات امروز، در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی الکامپ 2015 شرکت نوآوران فناوری اطلاعات امروز، در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی الکامپ 2015 شرکت نوآوران فناوری اطلاعات امروز، در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی الکامپ 2015 شرکت نوآوران فناوری اطلاعات امروز، در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی الکامپ 2015 شرکت نوآوران فناوری اطلاعات امروز، در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی الکامپ 2015 شرکت نوآوران فناوری اطلاعات امروز، در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی الکامپ 2015 شرکت نوآوران فناوری اطلاعات امروز، در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی الکامپ 2015 شرکت نوآوران فناوری اطلاعات امروز، در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی الکامپ 2015 شرکت نوآوران فناوری اطلاعات امروز، در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی الکامپ 2015 شرکت نوآوران فناوری اطلاعات امروز، در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی الکامپ 2015 شرکت نوآوران فناوری اطلاعات امروز، در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی الکامپ 2015 شرکت نوآوران فناوری اطلاعات امروز، در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی الکامپ 2015 شرکت نوآوران فناوری اطلاعات امروز، در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی الکامپ 2015 شرکت نوآوران فناوری اطلاعات امروز، در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی الکامپ 2015 شرکت نوآوران فناوری اطلاعات امروز، در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی الکامپ 2015
آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


 
 

  18 58 75 88(021)
  info@noict.com
 
خیابان بهشتی،خیابان کاووسی فر، کوچه آرياوطنی، پلاک5